Lístky s otázkami

Všichni chceme, aby práce pečovatelů měla větší prestiž. Také potřebujeme nalákat k profesi nové zájemce. To nepůjde bez toho, aniž bychom uměli dobře popsat, co profese pečovatele obnáší a kdo ji dnes vykonává. Proto jsme se rozhodli provést kvantitativní výzkum mezi pečovateli a pečovatelkami.

Cílem online dotazníkového šetření bylo zjistit, jací lidé v pobytových zařízeních pečují, jakou mají motivaci k práci, co je náplní jejich práce, co je na práci (ne)baví.

V průběhu května a června jsme oslovili všechny domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem z Registru poskytovatelů sociálních služeb s žádostí o zapojení do výzkumu.

Výsledky výzkumu budou poprvé zveřejněny na konferenci Jiskříme, kterou pořádáme 15. září 2022 v Praze.

Zapojené domovy a pečovatele jsme zařadili do slosování o materiální a finanční odměny. Dotazování skončilo 15. července a o týden později jsme vylosovali výherce odměn. Všem, kdo se zapojili, moc děkujeme. Svou účastí jste se zasloužili o zvýšení prestiže pečovatelské profese. Výhercům gratulujeme a budeme je kontaktovat e-mailem. ✨

Foto: Canva / Autor: mykolasosiukin