Jak zlepšit
podmínky pro výkon
pečovatelské
profese?

 

To je realita

náročná práce

Syndrom vyhoření
patří mezi nejčastější problémy profesionálních pečovatelů

málo peněz

Pečovatelé a pečovatelky berou měsíčně méně, než pokladní v supermarketech

nízká prestiž

Obdivujeme je, ale nechtěli bychom jejich práci dělat

Proč jiskříme?

O pečovatelích mluvíme jako o andělech na zemi nebo jako o těch, kteří někomu utírají zadek. Nechtějí být ani jedno ani druhé. Chtějí být adekvátně zaplacení a respektovaní profesionálové. Proto chceme v lidech zapálit jiskru zájmu o pečovatelskou profesi, zlepšit podmínky pro její výkon a zvýšit její prestiž.

— Simona Bagarová, zakladatelka organizace Jsme MILA, z. s.

Diskuse u kulatých stolů na téma

„Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese?“

 

3. března

Jiskříme se studenty oboru Ošetřovatelství 1. LF UK

18. března

Jiskříme s pečovateli v domově pro seniory Novovysočanská v Praze

22. března

Jiskříme s pečovateli terénní služby RUAH v Benešově

3. května

Jiskříme s Probační a mediační službou, Rubikonem, Sananimem, Boromejkami a NF Českého rozhlasu

17. května

Jiskříme se seniory – klienty organizace Elpida

24. května

Jiskříme s rodinami, které pečují o své blízké v domácím prostředí

14. června

Jiskříme s řediteli deseti domovů pro seniory

21. června

Jiskříme s politiky a společensky činnnými a vlivnými osobnostmi, které mají moc vykřesat změnu

Osm setkání, osmdesát lidí, osmdesát jisker, které mohou pomoci vyslat impuls ke změně. Výstupy ze všech setkání budeme prezentovat na konferenci 15. září 2022 v Praze. Chceme kvalitnější a důstojnější péči pro seniory a kvalitnější a důstojnější podmínky pro ty, kteří pečují. Ohlasy na knihu HOŘÍM, která je knihou rozhovorů o pěti nejlepších pečovatelích, které jsme během své práce potkaly, nám dodaly chuť otevřít ve společnosti diskuzi na toto téma.

Děkujeme, že jiskříte s námi!

Jiskří a diskutují:

Simona Bagarová

Simona Bagarová

Zakladatelka Jsme MILA, z. s.

Simona je zakladatelnou organizace Jsme MILA, která chce zajistit kvalitní a důstojnou péči o seniory, kteří ji potřebují i lepší podmínky pro pečující.

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková

Facilitátorka diskuzí

Klára působí od května 2022 jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Je také advokační expertkou, která moderuje všechny diskuze u kulatých stolů.

Petra Wattelle

Petra Wattelle

Komunikátorka

Petra vytváří komunikační strategii a obsah Jiskříme.cz. Stará se o to, aby o problémech a potřebách profesionálních pečujících bylo slyšet.

Pokud vás toto téma zajímá, sledujte nás:

„Chceme po pečovatelích, aby se o naše blízké starali lépe, než jsme toho schopni my sami.“

Karolína Puttová
manažerka programu D.O.M.A.