Jak zlepšit
podmínky pro výkon
pečovatelské
profese?

 

To je realita

náročná práce

Syndrom vyhoření
patří mezi nejčastější problémy profesionálních pečovatelů

málo peněz

Pečovatelé a pečovatelky berou měsíčně méně, než pokladní v supermarketech

nízká prestiž

Obdivujeme je, ale nechtěli bychom jejich práci dělat

Proč jiskříme?

O pečovatelích mluvíme jako o andělech na zemi nebo jako o těch, kteří někomu utírají zadek. Nechtějí být ani jedno ani druhé. Chtějí být adekvátně zaplacení a respektovaní profesionálové. Proto chceme v lidech zapálit jiskru zájmu o pečovatelskou profesi, zlepšit podmínky pro její výkon a zvýšit její prestiž.

— Simona Bagarová, zakladatelka organizace Jsme MILA, z. s.

Chceme kvalitnější a důstojnější péči pro seniory a kvalitnější a důstojnější podmínky pro ty, kteří pečují. Ohlasy na knihu HOŘÍM, která je knihou rozhovorů o pěti nejlepších pečovatelích, které jsme během své práce potkaly, nám dodaly chuť otevřít ve společnosti diskuzi na toto téma.

Konference Jiskříme 2023

* čtvrtek  12. října 2023, 
* kino Přítomnost v Praze. 

Na konferenci vystoupí:

Simona Bagarová

Simona Bagarová

Zakladatelka Jsme MILA, z. s.

Simona vede organizaci MILA, která pracuje na tom, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. Lidé z MILY ročně spolupracují s osmi domovy seniorů po celé České republice. Kromě přímé práce v zařízeních se věnujeme advokační práci a osvětě.

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Klára zpracovává koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv; práv národnostních menšin, integrace romské menšiny, rovnosti žen a mužů, postavení osob se zdravotním postižením a postavení nestátních neziskových organizací. 

Olga Richterová

Olga Richterová

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a poslankyně za Českou pirátskou stranu

Olga se ve sněmovně zaměřuje především na návrhy v oblasti sociální a zdravotní a také v oblasti bydlení. S organizací MILA pomáhala prosadit změnu systému vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Pokud vás toto téma zajímá, sledujte nás:

„Chceme po pečovatelích, aby se o naše blízké starali lépe, než jsme toho schopni my sami.“

Karolína Puttová
manažerka programu D.O.M.A.