Jak zlepšit
podmínky pro výkon
pečovatelské
profese?

 

To je realita

náročná práce

Syndrom vyhoření
patří mezi nejčastější problémy profesionálních pečovatelů

málo peněz

Pečovatelé a pečovatelky berou měsíčně méně, než pokladní v supermarketech

nízká prestiž

Obdivujeme je, ale nechtěli bychom jejich práci dělat

Proč jiskříme?

O pečovatelích mluvíme jako o andělech na zemi nebo jako o těch, kteří někomu utírají zadek. Nechtějí být ani jedno ani druhé. Chtějí být adekvátně zaplacení a respektovaní profesionálové. Proto chceme v lidech zapálit jiskru zájmu o pečovatelskou profesi, zlepšit podmínky pro její výkon a zvýšit její prestiž.

— Simona Bagarová, zakladatelka organizace Jsme MILA, z. s.

Chceme kvalitnější a důstojnější péči pro seniory a kvalitnější a důstojnější podmínky pro ty, kteří pečují. Ohlasy na knihu HOŘÍM, která je knihou rozhovorů o pěti nejlepších pečovatelích, které jsme během své práce potkaly, nám dodaly chuť otevřít ve společnosti diskuzi na toto téma.

Pokud vás toto téma zajímá, sledujte nás:

„Chceme po pečovatelích, aby se o naše blízké starali lépe, než jsme toho schopni my sami.“

Karolína Puttová
programová ředitelka Jsme MILA, z. s.