Projekty

Projekt:

Jiskříme

Reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0000416, na projekt je poskytována finanční podpora EU

Termín realizace projektu: 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Evropská unie logo

Cílem projektu je identifikovat příčiny a nalézt řešení problému, kterým jsou nevhodné podmínky pro výkon pečovatelské profese v domovech pro seniory a seniory se zvláštním režimem. Tento problém je jedním z důvodů, proč se domovy potýkají s nedostatkem pečovatelů. Se stárnutím populace navíc potřeba pečovatelů narůstá. Projekt bude hledat řešení pomocí metody Human Center Design, ověřené i v dalších sociálních inovacích. 

Projekt:

Namasté Care

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015564, na projekt je poskytována finanční podpora EU

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Logo EU a MPSV

Projekt reaguje na narůstající počet nemocných Alzheimerovou nemocí, což v kombinaci s nedostupností odpovídající péče o nemocné v pokročilé fázi nemoci má několik dopadů: nejsou naplňovány základní lidské potřeby nemocných a formální i neformální pečovatelé jsou vystaveni neúměrné zátěži při péči o tyto nemocné. Jako řešení přinášíme Namasté care, což je (v zahraničí) vědecky ověřená metoda, která zvyšuje kvalitu života nemocných a snižuje zátěž pečovatelů.