Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Správce

Jsme MILA, z.s., sídlem Wuchterlova 362/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 075 43 654, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 70981, e-mail: mila@mila.je dále jen „Správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje, které Vy, jako subjekt údajů poskytujete v souvislosti s registrací na konferenci webu www.jiskrime.cz. Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje: jméno, příjmení, IČO, DIČ, doručovací adresa, e-mail, telefon a dále údaje, které Správce získává jsou soubory cookies (v případě online služeb).

Podrobnosti zpracovávání osobních údajů upravuje tato směrnice.

 

2. Důvody zpracování

Důvody zpracovávání Vašich osobních údajů jsou:

  • hlavním důvodem, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, že budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako účastníka konference a ke komunikaci s Vámi.
  • zasílání newsletteru organizace Jsme MILA, z. s. na základě Vašeho souhlasu se zpracováním;

 

3. Příjemci osobních údajů

Naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

  • příjemci, kterým Správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;
  • příjemci, kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.);
  • příjemci, kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
  • příjemci, kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
  • poskytovatelé platebních brán či poskytovatelé platebních karet.

 

4. Technické zabezpečení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: mila@mila.je. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění ze smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech – zejména zákona o účetnictví).

 

Jsme MILA, z.s.