Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese?

Jak zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese?

Tuhle otázku si budeme s bezmála stovkou lidí klást od března do června. V rámci osmi kulatých stolů se potkáme s těmi, kteří mají pečovatelské profesi blízko. Se studenty oboru Ošetřovatelství, pečovateli, řediteli několika zařízení, ale také s rodinami, které o...